35 000 Ft felett ingyenes a szállítás. 

Keresés
növény-fentről

Adatkezelési tájékoztató

A szabályzat célja

A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy rögzítse az RB Max Kft (székhely: 2040 Budaörs, Csóka u. 5.. cégjegyzékszám: 01-09-948207, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, mint cégbíróság, adószám: 14038235-2-1 által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési elveket és politikát.

Az RBmax Kft. a cremiocosmetics.com honlapra (továbbiakban: Honlap) látogatók, a regisztrálók, illetve a regisztráció nélkül vásárlók adatait kezeli.(együttesen: Felhasználók).

Az RBmax Kft, mint adatkezelő megnevezése

Név: RBmax Kft
Székhely és levelezési cím: 2040 Budaörs Csóka u. 5.

Telefonszám: +36 30 944 0575

Email cím: info@cremiocosmetics.com

A kezelt személyes adatok köre

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelés időtartama

Adattovábbítás

A CÉG a megrendelések házhozszállításának teljesítéséhez külső partnerek szolgáltatását veszi igénybe. A szállítás lebonyolítása érdekében továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, email cím, termék neve, fizetendő összeg. A választott fizetési és szállítási mód függvénye, hogy ezen adatokból melyek kerülnek továbbításra a szállítást végző cég felé.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

ASAP Hungária Kft. a GLS Hungary Kft. szerződött partnere

H-1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

Telefon 30/458-6000

Email: info@asaphungary.com

Jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Adatbiztonság

A Cég megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

Vegyes rendelkezések

Jelen Adatvédelmi szabályzat a Honlapon történő közzétételének napján, azaz 2018. november 22-én lép hatályba.